W naszym przypadku "dom ekologiczny" nabiera właściwego, pierwotnego znaczenia.

O nas

Jesteśmy proekologiczną firmą, której celem jest projektowanie, produkcja i montaż obiektów mieszkalnych, wykorzystując naturalne materiały tj. drewno, słoma, glina i wapno. Ecomodus to rewolucja w branży budowlanej, gdzie faktyczna troska o środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka jest zasadniczym motywem naszej działalności. Jako jedni z nielicznych na rynku polskim i międzynarodowym budujemy najzdrowsze i najcieplejsze obiekty mieszkalne, dopasowane do zmieniających się preferencji społecznych i trendów budowlanych, przy jednoczesnym najwyższym szacunku dla środowiska przyrodniczego.

Misja i cele ecomodus

  • Budowanie zdrowych, przyjaznych człowiekowi i środowisku przyrodniczemu domów, wykorzystując naturalne materiały budowlane.
  • Rozwijanie i upowszechnianie ekologicznej prefabrykacji budowlanej, w oparciu o panele ecomodus.
  • Dostarczanie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, spełniających najwyższe wymagania w zakresie energooszczędności i energochłonności, z uwzględnieniem aktualnych trendów architektonicznych.
  • Dbanie o środowisko przyrodnicze, poprzez ograniczenie emisji CO2 zarówno na etapie produkcji domu, jak również podcza jego późniejszej eksploatacji.
  • Kształtowanie społecznej świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie idei budownictwa ekologicznego. Pragniemy, aby aby wybory ludzi w zakresie budowy swojego domu były w pełni świadome i odpowiedzialne, z troską o aktualne i przyszłe pokolenia.

Nasz zespół

Ecomodus tworzą doświadczeni specjaliści z trzech najważniejszych obszarów branży budowlanej:

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
projektowanie architektoniczno - budowlane
budownictwo naturalne oraz ekologiczne materiały budowlane

dr Michał Wójcicki

pomysłodawca i założyciel firmy ecomodus.

Napędzany pasją do budownictwa naturalnego stworzył pionierskie przedsiębiorstwo, którego celem jest budowa zdrowych i naturalnych domów, przyjaznych człowiekowi oraz środowisku przyrodniczemu. Tytuł naukowy doktora w zakresie geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarki przestrzennej uzyskał na na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamiłowanie do ochrony środowiska, budownictwa oraz rozwoju własnego biznesu przeważyło nad konwencjonalną zawodową ścieżką akademicką i korporacyjną. Skutecznie łączy wiedzę akademicką ze zmysłem do przedsiębiorczości i praktycznym działaniem. Ponadto praktyk w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego oraz właściciel gospodarstwa rolnego.