Współpraca

Shape Studio Wojciech Kruszyński - Współpraca w zakresie projektowania architektonicznego
Santerra - Producent naturalnych materiałów budowlanych na bazie gliny